,,SMOGO-POCHŁANIACZE TO MY!”

W październiku 2018r. rozpoczął się nabór projektów  IX edycji konkursu grantowego Funduszu Naturalnej Energii na najlepszy projekt ekologiczny ogłoszonego przez GAZ-SYSTEM.
Celem konkursu  jest dofinansowanie realizacji autorskich pomysłów na podtrzymanie lub ratowanie środowiska naturalnego oraz aktywizacja lokalnej społeczności do działań na rzecz poszanowania i ochrony środowiska.
Nasza szkoła przystąpiła do konkursu i znalazła się wśród 22 laureatów.
Uzyskaliśmy dofinansowanie w kwocie 10 tys. zł  na realizację projektu  edukacyjnego ,, Smogo-pochłaniacze to MY!”.
Projekt będzie realizowany w drugim semestrze roku szkolnego 2018/2019.

Hurra!!!

 

Treść informacji prasowej „GAZ-SYSTEM” dot. listy laureatów