Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020

Z dniem 15 lutego 2019 r. ruszają zapisy kandydatów do klasy pierwszej i potrwają do 15 marca 2019 r. do godz. 15.00
Lista zakwalifikowanych kandydatów do szkoły podstawowej zostanie podana do publicznej wiadomości w dniu  25 marca 2019 r do godz. 15.00
Do dnia 1 kwietnia 2019 r. rodzice dzieci składają potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej.
Dnia 2 kwietnia 2019 r.  komisja rekrutacyjna poda do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych do klasy pierwszej.

Zapisy kandydatów do Oddziału Przedszkolnego rozpoczynają się 22 lutego 2019 r. od godz. 8.00  i potrwają do 22 marca 2019 r. do godz. 15.00
Komisja rekrutacyjna dokona weryfikacji wniosków 29 marca 2019 r.
Do dnia 1 kwietnia komisja rekrutacyjna poda listę zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych kandydatów do Oddziału Przedszkolnego.
Do dnia 5 kwietnia rodzice kandydata potwierdzają wolę przyjęcia kandydata do Oddziału przedszkolnego.
Do 8 kwietnia 2019 r. komisja rekrutacyjna poda do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do Oddziału Przedszkolnego.

Druki wniosków o przyjęcie do szkoły oraz do oddziału przedszkolnego znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz do pobrania w sekretariacie szkoły.

Serdecznie zapraszamy !