Pierwsze spotkanie Klubu Młodego Naukowca

Na pierwszym spotkaniu „grupy inicjacyjnej” Klubu Młodego Naukowca mówiliśmy o celach i zadaniach, jakie przed nami stoją.
W oczekiwaniu na sprzęt pomiarowy, którego zakup przed nami, postanowiliśmy sprawdzić zapylenie powietrza w Świeminie i w Parsowie. Do wykonania „precyzyjnej aparatury pomiarowej” były nam potrzebne: 2 patyki, 2 kubeczki plastikowe, 2 pinezki i 2 8 cm kawałki taśmy bezbarwnej.
Wykonane w ten sposób „mierniki zapylenia” ustawiliśmy odległości kilkunastu metrów od drogi. Przymocowana do kubeczków taśma bezbarwna będzie przez tydzień „zbierała” wszelkiego rodzaju pyły znajdujące się w powietrzu.
Po upływie tego czasu porównamy stan taśmy z „miernika zapylenia” z taśmą odniesienia.
O wynikach poinformujemy wkrótce