Wyniki naboru do klasy I oraz do oddziału przedszkolnego

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Świeminie przedstawia listę kandydatów zakwalifikowanych w roku szkolnym 2019/2020 do klasy I oraz listę kandydatów do Oddziału Przedszkolnego.

lista kandydatów zakwalifikowanych do odziału przedszkolnego

lista kandydatów zakwalifikowanych do klasy I

Rodziców kandydatów proszę o potwierdzenie woli uczęszczania kandydatów do klasy I do dnia 1 kwietnia 2019r., a do Oddziału Przedszkolnego do dnia 5 kwietnia 2019r.

Renata Mankiewicz