VII i VIII klasa na Targach Zawodoznawczych i w Bibliotece Publicznej Gminy Biesiekierz

25 kwietnia uczniowie z klasy VII oraz VIII uczestniczyli w Targach Zawodoznawczych , które odbyły się na sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Biesiekierzu.

Swoją ofertę dalszego kształcenia przedstawiły szkoły ponadpodstawowe z Koszalina , Bonina i Darłowa. Zespół Szkól Morskich w Darłowie zachęcał do nauki w klasach o specjalności technik nawigator, technik mechanik okrętowy, technik hotelarstwa, technik logistyk. Koszalińska ,,Budowlanka” oferowała dla absolwentów szkoły podstawowej miejsca w technikum budowlanym na 5 specjalnościach oraz w szkole branżowej – monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych. O swojej szkole mówili też przedstawiciele ,,Samochodówki”, w której można uczyć się w technikum oraz w szkole branżowej. Była też oferta Zespołu Szkół Rolniczych w Boninie, gdzie kształcić się można na 7 kierunkach w technikum i 4 kierunkach zawodowych.

W tym dniu gościliśmy także w Bibliotece Publicznej Gminy Biesiekierz, gdzie przygotowano dla nas grę terenową. Wędrowaliśmy po wszystkich miejscach w placówce , rozwiązywaliśmy zagadki i wykonywaliśmy zadania. Panie bibliotekarki przygotowały dla nas także lekcję biblioteczną – poznawaliśmy rodzaje i budowę czasopisma. Na koniec w grupach projektowaliśmy stronę tytułową własnego, wymyślonego czasopisma.

Bardzo dziękujemy  Szkole Podstawowej w Biesiekierzu za zaproszenie na targi, a paniom bibliotekarkom za miłe przyjęcie i ciekawie zorganizowane zajęcia.

                                                          

Beata Małkowska i Marzena Smolińska