,,SMOGO-POCHŁANIACZE TO MY”!Wycieczka do Muzeum Wody

W piątek 14-06-2017 uczniowie klas VI i VII z naszej szkoły  uczestniczyli w wycieczce do Koszalina i Jamna. Celem wycieczki było Muzeum Wody w Koszalinie oraz oczyszczalnia ścieków w Jamnie. Pierwsze z odwiedzanych przez nas miejsc – Muzeum Wody – jest położone na terenie ujęcia wody dla miasta Koszalina. Obszar ten stanowi oazę zieleni i spokoju w centrum miasta. Na terenie muzeum naszym przewodnikiem była p. Monika Nieckarz, która w bardzo przystępny sposób opowiedziała nam o teraźniejszości i przeszłości koszalińskich wodociągów.

 Centrum Edukacji Ekologicznej Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Koszalinie, bo tak brzmi pełna nazwa tego miejsca, to pierwsze wodociągowe muzeum wody w Polsce, ale również pierwsze w Polsce miejsce udostępnione mieszkańcom i przyjezdnym, dokumentujące blisko trzy wieki historii rozwoju infrastruktury wodno -kanalizacyjnej w mieście.

Dziś mieści się tu ekspozycja przypominająca, że pierwsze rury doprowadzające do Koszalina wodę ze źródeł na Górze Chełmskiej budowane były z drewnianych bali. Najstarszy eksponat pochodzi z pierwszej połowy XVIII w.

Wodociągowe Muzeum Wody to także miejsce, gdzie zebrano pamiątki pokazujące, jak rodziła się wodno-kanalizacyjna firma w powojennym Koszalinie. W dawnej ponad stuletniej stacji filtrów można obejrzeć mapy, kopie dokumentów, zdjęcia i urządzenia, które niegdyś wykorzystywane były na co dzień w pracy, dziś znalazły honorowe miejsce na muzealnej ekspozycji.

Kolejnym punktem naszego wyjazdu była oczyszczalnia ścieków w Jamnie, w której oczyszczane są ścieki Koszalina. Miejsce to mogliśmy zobaczyć tylko z zewnątrz, ale i tak zrobiło na nas wrażenie.  Wyjazd ten był elementem realizowanego przez naszą szkołę projektu  „Smogo-pochłaniacze to MY”.

 

                                                                                              Artur Markowski