SMOGO -POCHŁANIACZE TO MY! Badanie zawartości azotanów, twardości wody, obecności kolonii coli i poziomu pH w wodach płynących na terenie wsi Świemino i Parsowo

Młodzi badacze, tym razem z klasy VIII po pobraniu próbek wody płynącej z terenów Świemina i Parsowa przystąpili do ich analizy. W trakcie tego spotkania analizowaliśmy 8 próbek, 4 pobrane z miejscowości Świemino i 4 z Parsowa. W ramach tych działań udało nam się z wykorzystaniem pasków testowych przeprowadzić badania dla następujących parametrów: zawartości azotanów, twardości wody, poziomu pH wody oraz obecności kolonii bakterii coli.

Obecność azotanów (V) i azotanów (III) w wodzie jest konsekwencją stosowania nawozów mineralnych w rolnictwie, odprowadzania ścieków do wód, ale także naturalnych procesów mineralizacji związków organicznych (nitryfikacja). Azotany (V) mogą przechodzić w znacznie bardziej niebezpieczne azotany (III), które są prekursorami rakotwórczych nitrozoamin.

Twardość wody nadają wodzie głównie jony wapnia i magnezu, ponadto jony glinu, żelaza, cynku, manganu oraz innych metali, które z dodanym do wody mydłem wytrącają nierozpuszczalne w wodzie mydła wapniowe, magnezowe i inne.

Odczyn wody jest najbardziej miarodajnym parametrem jakości wody. W dobrze funkcjonującym ekosystemie woda powinna mieć pH w granicach 7,5-8,5. W większości wód naturalnych, które zawierają wapń i mają kontakt z dwutlenkiem węgla w atmosferze odczyn pH oscyluje w granicach 8,2-8,3. Odczyn pH jest ważnym wskaźnikiem zawartości amoniaku i azotynów.

Escherichia coli (bakteria e. coli) to bakteria, która jest pożyteczna dla naszego organizmu wtedy, gdy wchodzi w skład flory bakteryjnej jelita grubego i odpowiada m.in. za rozkład spożywanych pokarmów. Wykrycie jej w wodzie lub glebie może mieć jednak poważne konsekwencje, gdyż bakteria ta szybko się namnaża i może wywoływać choroby układy pokarmowego. 

W badanych próbach przy użyciu pasków wskaźnikowych jednoznacznie uczniowie stwierdzili, iż wody płynące w naszej okolicy nie zawierały niebezpiecznych wartości azotanów. Przeprowadzone testy na twardość wody wskazywały, iż woda jest stosunkowo twarda, wynik poniżej 15 d. Odczyt wskaźnika pH był powyżej wartości 7,0, w granicach 7,5 – 8,0, co stanowi o jego prawidłowej wartości dla zbiorników wodnych z dobrze funkcjonującym ekosystemem.

Z przykrością stwierdzamy, że w próbkach wody były obecne bakterie coli. Bakterie te, znajdują się w każdym ludzkim ciele, jednak jeżeli w rzece ich liczba jest wysoka, może to doprowadzić do zatrucia pokarmowego.

Wszystkie badania zostały przeprowadzone z wykorzystaniem zakupionego zestawu dydaktycznego do badania jakości wody, gleby i powietrza  sfinansowanego w ramach projektu grantowego  z Funduszu Naturalnej Energii, Organizatorem konkursu jest Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., a Partnerem Konkursu jest Fundacja „Za górami, za lasami”.

Tak więc na podstawie tego badania możemy stwierdzić, że wody płynące w naszych miejscowościach są dobrej jakości.

                                                               Roksana Kaczmarek-Cichosz

[nggallery id=150]