SMOGO –POCHŁANIACZE TO MY! Badania w terenie.Badanie czystości powietrza na podstawie skali porostowej

Porosty należą do organizmów wskaźnikowych. Są one szczególnie wrażliwe na zanieczyszczenie atmosfery dwutlenkiem siarki (SO₂). Niektóre gatunki wytrzymują wyższe, a inne – niższe stężenie tego gazu w powietrzu. Porosty ustawione od najmniej do najbardziej wrażliwych tworzą tzw. skalę porostową. Służy ona do oceny stopnia zanieczyszczenia powietrza dwutlenkiem siarki (SO2) w badanej okolicy. Właśnie taką skalą posługiwali się młodzi badacze z naszej szkoły należący do Klubu Młodego Naukowca , który powstał w ramach realizowanego przez nas projektu.

W ramach tych działań udało nam się zidentyfikować 4 gatunki porostów. Trzy z nich, bardziej odporne na zanieczyszczenie powietrza tlenkiem siarki (SO₂) zlokalizowaliśmy w centrum miejscowości (zdjęcia z numerami 1,2,3 na drzewach), a czwarty wymagający czystszego powietrza – na jej obrzeżach (zdjęcia z numerami 7 i 8 na drzewach).

Tak więc na podstawie tego badania możemy stwierdzić, że powietrze w naszej okolicy jest całkiem dobrej jakości.

                                                                                          Artur Markowski