SMOGO -POCHŁANIACZE TO MY! Badanie chemizmu opadów atmosferycznych

Monitoring chemizmu opadów atmosferycznych i ocena depozycji zanieczyszczeń do podłoża jest badaniem prowadzonym przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Systematyczne badania składu fizykochemicznego opadów oraz równoległe obserwacje i pomiary parametrów meteorologicznych dostarczają informacji o obciążeniu obszarów leśnych, gleby i wód powierzchniowych substancjami deponowanymi z powietrza – związkami zakwaszającymi, biogennymi i metalami ciężkimi.

Członkowie Klubu Młodego Naukowca z klasy VII w celu  wstępnej oceny chemizmu opadów prowadzili badania w terenie. Głównie dotyczyły one równowagi kwasowo – zasadowej opadów i stężenia jonów wodorowych. Uczennice prowadziły pomiary w swoich miejscowościach: Parsowie, Kotłowie, Nosówku oraz Świeminie, w okresie od 18 lutego  do 1 kwietnia. Zbierały dobowe opady na naczyń zbiorczych, a następnie odczytywały odczyn pH przy użyciu  papierka wskaźnikowego oraz dla porównania wyniku również z użyciem pehametru Voltcraft pH-100 ATC, zakupionego ze środków pozyskanych dzięki grantowi finansowemu z Funduszu Naturalnej Energii, Organizatorem konkursu jest Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., a Partnerem Konkursu jest Fundacja „Za górami, za lasami”.

W czasie prowadzenia badań odnotowano opady w pięciu terminach. Pomiary uczennic wykazały, że najniższą wartość pH odnotowano po długiej przerwie w opadach. Gdy krople mają odczyn niższy niż pH 5,6, mówimy o kwaśnym deszczu. To zakwaszenie wynika z obecności m.in. dwutlenku siarki i tlenków azotu, które łączą się z wodą. Odczyn kwaśny opadów odnotowano w Parsowie i Nosówku 21 lutego 2019 r. Następne pomiary w pozostałych miejscowościach były już w normie.

Roksana Kaczmarek-Cichosz