Młodzi Przeciw Przemocy

Nasza szkoła została zaproszona przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie do udziału w projekcie „Młodzi Przeciw Przemocy”. Jest on współfinansowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W ramach tego projektu 27 września odbyły się zajęcia profilaktyczne dla uczniów klas VII i VIII, prowadzone przez pana Roberta Faryniarza.

Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – Dyrektor PCPR Pani Mirosława Zielony oraz Pan Waldemar Maniak i Pan Radosław Płoszaj –  przeprowadzili  szkolenie dla kadry pedagogicznej, w trakcie którego omówione zostały podstawowe zagadnienia dotyczące przeciwdziałania przemocy w rodzinie i grupie rówieśniczej. Z konsultacji indywidualnych skorzystali również rodzice uczniów naszej szkoły. Wszystkie te spotkania spotkały się z dużym zainteresowaniem.