Szkoła Pamięta

Nasza szkoła włączyła się do akcji Ministerstwa Edukacji Narodowej „Szkoła pamięta”. Celem tej inicjatywy było zorganizowanie działań upamiętniających ważne postaci oraz wydarzenia. Kulminację tych aktywności zaplanowano na 25 października 2019 r. – ostatni piątek przed 1 listopada. Klasy III i VIII z panią dyrektor i nauczycielami pojechały do Parsowa, aby odwiedzić zespół pałacowo-parkowy, który obecnie pełni funkcję Domu Pomocy Społecznej dla osób starszych, przewlekle chorych somatycznie. Pani dyrektor opowiedziała, że na pomysł założenia w tym pałacu Domu Pomocy Społecznej wpadł Anselm Młodzik, założycieli wieloletni dyrektor placówki. Dzięki niemu powstał DPS, który również dzięki niemu został wyremontowany i oddany do użytku w listopadzie 1992 roku. W 2006 r. został wyróżniony medalem pamiątkowym „Za zasługi dla Powiatu Koszalińskiego”, który również przez wiele lat pełnił funkcję radnego Gminy Biesiekierz. W 2008 roku po śmierci dyrektora, dom dostał imię Anselma Alojzego Młodzika. Chcieliśmy pokazać młodemu pokoleniu zasługi osób cenionych w naszej lokalnej społeczności, o których warto nie zapominać i często wspominać.