Obchody Święta Niepodległości

Obchody Święta Niepodległości w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Świeminie rozpoczęły się 8 listopada.

W tym dniu Samorząd Uczniowski wraz z opiekunem Panią Katarzyną Wilman wręczali uczniom, nauczycielom i rodzicom własnoręcznie wykonane kotyliony.
Punktualnie o godz. 11:11 wszyscy uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły wspólnie odśpiewali Mazurka Dąbrowskiego uczestnicząc w ogólnopolskiej akcji „Szkoła do hymnu”.

Dalsze uroczystości zaplanowano na 13 listopada. Będzie to szkolna akademia oraz o godz. 16:00 wieczornica dla mieszkańców i społeczności lokalnej organizowana wspólnie z sołectwem Świemino.

Dyrektor Szkoły
Renata Mankiewicz