Niepodległa!  Niepokorna

Pod takim właśnie hasłem przewodnim odbyły się w naszej szkole uroczystości upamiętniające Narodowe Święto Odzyskania Niepodległości Polski.

13 listopada nasze uzdolnione uczennice z zespołu TREMOLO wystąpiły na bardzo ciekawym
i patriotycznym apelu, przeznaczonym dla wszystkich uczniów naszej szkoły. Dzięki współpracy
z Panem Józefem Ryfunem – Sołtysem Świemina, Panią Martyną Ryfun – Radną Gminy Biesiekierz, filią biblioteczną w Świeminie i punktem rekreacyjno – sportowym w Świeminie udało nam się przeżyć te chwile jeszcze raz. Swój piękny występ powtórzyły bowiem również na niepodległościowej wieczornicy, która odbyła się o godz. 16.00 w sali gimnastycznej naszej szkoły. Ku radości nas wszystkich na wspólną wieczornicę przybyło wielu gości. Oprócz niezastąpionych rodziców uczniów
i mieszkańców Świemina i okolicznych miejscowości, uczestniczyli w niej m.in.: Pani Bernadeta Tomczak, Pani Maria Tchoryk, Państwo Anna i Jan Wypychowie oraz Pani Irena Barczuk. Wielką radość sprawili nam również uczniowie z SOSW w Warninie, którzy przybyli do nas wraz ze swoimi opiekunami.

Niepodległościowa wieczornica składała się z trzech części.

Pierwsza z nich opowiadała o Stanisławie Moniuszce – jednym z największych polskich kompozytorów, któremu został poświęcony rok 2019. Ten wybitny kompozytor całą swoją twórczość poświęcił umiłowaniu naszego kraju. Druga to część niepodległościowa, w której nasze uczennice, poprzez piękne wiersze i piosenki, oddały hołd naszej niepokornej i niepodległej Ojczyźnie.
W trzeciej części, poprowadzonej  przez Panią Martynę Ryfun, wzięli udział wszyscy zebrani, bowiem wspólnie zaśpiewaliśmy najpiękniejsze piosenki niepodległościowe.

Całe spotkanie odbyło się w podniosłej i ciepłej atmosferze oraz przy smacznym poczęstunku, zorganizowanym przez Pana Józefa Ryfuna.

Dziękujemy wszystkim za obecność!

Grażyna Markowska