Do Hymnu – wyniki naboru do konkursu!

Do tegorocznej, trzeciej  edycji konkursu zgłosiło się aż 515 szkół z całej Polski. 300 pierwszych, które przysłały swoje zgłoszenia, zostało zakwalifikowanych. Nasza SZKOŁA jest na liście!!!

Zadanie konkursowe polega na grupowym wykonaniu jednogłosowo,  „a cappella” przez co najmniej 50% wszystkich uczniów Szkoły:

 1. a) Hymnu Państwowego
 2. b) dwóch pieśni hymnicznych wybranych spośród następujących  „Bogurodzica”, 
 • „Gaude Mater Polonia”,
 • „Rota”,
 • „Marsz Polonia”, 
 • „Boże, coś Polskę”, 
 • „Święta miłości kochanej Ojczyzny”, 
 • „Żeby Polska była Polską”, 
 • „Marsz Pierwszej Brygady”.

2) Wykonanie repertuaru konkursowego musi odbyć się „na żywo”   i „z pamięci”

Przesłuchania odbędą się pomiędzy lutym i kwietniem przyszłego roku.

Jest o co walczyć:)

 • I NAGRODA w wysokości 20 000 zł – dla Szkoły, która uzyskała najwyższą w Polsce punktację;
 • II NAGRODA w wysokości 15 000 zł – dla Szkoły, która uzyskała drugą w Polsce punktację;
 • 3) III NAGRODA w wysokości 10 000 zł – dla Szkoły, która uzyskała trzecią w Polsce punktację.
 • Niezależnie od nagród głównych przyznane zostaną wyróżnienia wojewódzkie w wysokości 5 000 zł każde.