WARSZTATY BOŻONARODZENIOWE w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Świeminie

Działania LOWE są dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu POWER 2014-2020.