Kurs wykwalifikowanej pierwszej pomocy dla strażaków

W dniach 14-16.05.2021r. strażacy Ochotniczych Straży Pożarnych z Gminy Biesiekierz (OSP Biesiekierz, OSP Warnino, OSP Parnowo, OSP Stare Bielice) wzięli udział w Kwalifikowanym Kursie Pierwszej Pomocy zorganizowanym przez nasz LOWE.

Trzynastu kursantów przygotowywało się do realizacji zadań z zakresu ratownictwa w czasie akcji ratowniczych, w tym, w szczególności udzielania pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego w miejscu zdarzenia, do czasu przekazania ich personelowi zakładów opieki zdrowotnej. Kurs składał się z części teoretycznej i praktycznej, a zakończył zdobyciem uprawnień do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Dzięki nowo zdobytym kwalifikacjom strażaków-ochotników, poczucie bezpieczeństwa wśród mieszkańców naszej gminy niewątpliwie wzrośnie. Warto żyć ze świadomością, że obok mieszka ktoś, kto w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia, będzie umiał nam pomóc.

Działania LOWE są dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu POWER 2014-2020.