Zakończenie roku szkolnego 2020/2021

Ten rok szkolny, wzorem poprzedniego, zakończyliśmy w nietypowy sposób ze względu na konieczność zachowania dystansu społecznego i zasad higieny spowodowanych epidemią koronawirusa. Uczniowie klas I-VII mieli spotkania z wychowawcą i rozdanie świadectw oraz nagród w swoich salach lekcyjnych o godz. 10.00. Natomiast o godz. 11.00 w sali gimnastycznej zebrali się nasi ósmoklasiści, ich rodzice, grono pedagogiczne, w tym wychowawczyni Pani Marzena Smolińska , pracownicy szkoły , Pani Dyrektor Renata Mankiewicz oraz zaproszeni goście: Pani Anna Bejnarowicz – przewodnicząca Rady Gminy Biesiekierz, Pan Jan Rodak z ramienia Urzędu Gminy, Pani Agnieszka Hryniewicz – dyrektor Biblioteki Gminnej, Pan Arkadiusz Gatz – prezes WKŁ Trop, radny Pan Jan Wypych, sołtys Świemina  Pan Józef Ryfun, Pani Sabina Jarząbek – przyjaciel naszej szkoły oraz Pani Aneta Krasowska – nasza była pracownica biblioteki .
Po uroczystym przekazaniu sztandaru nowemu pocztowi sztandarowemu, nastąpiło przemówienie Pani Dyrektor, a potem wręczanie świadectw i statuetek dla absolwentów.  Wszyscy uczniowie otrzymali również pamiątkowe długopisy przekazane przez Pana Wójta Andrzeja Leśniewicza za pośrednictwem Pani Anny Bejnarowicz oraz upominki przygotowane przez klasę VII wraz z wychowawcą Panem Arturem Markowskim. Dużą niespodzianką były również nagrody dla 4 uczniów kończących szkołę z wyróżnieniem ufundowane przez WKŁ Trop i wręczone przez Pana Arkadiusza  Gatza. Poza ósmoklasistami, nagrody takie otrzymało 10 uczniów z klas IV-VII. Tradycyjne już  przemówienie absolwenta wygłosiła w tym roku Paula Windys.
Na koniec naszego spotkania uczniowie klasy VIII wystąpili z krótkim programem artystycznym , w którym   pięknymi słowami i  kwiatami podziękowali wszystkim nauczycielom i pracownikom szkoły oraz swoim rodzicom. Wśród gości wzruszenie, ale i uśmiech na twarzy, wywołała prezentacja zdjęć absolwentów z różnych etapów ich życia. Rodzice naszych uczniów podarowali nam piękny „pamiątkowy” tort z nazwiskami wszystkich absolwentów.

Wszystkim  uczniom  życzymy udanych wakacji , a naszym ósmoklasistom –  POWODZENIA W NOWEJ SZKOLE!!!