Murem za Polskim mundurem

We współpracy ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno – Wychowawczym w Warninie, nasi uczniowie wykonali świąteczne kartki dla polskich żołnierzy oddelegowanych do obrony granicy z Białorusią. 

W życzeniach napisanych przez nich samych, dziękowali naszym bohaterom za trud ich pracy, waleczność i wytrwałość
Jesteśmy z Wami całym ❤