LOWE – „Czyste powietrze potrzebą nas wszystkich”

We wtorek 7 grudnia w Gminnej Bibliotece Publicznej w Biesiekierzu, wcześniej w S.P. im. Kornela Makuszyńskiego w Świeminie, odbyły się spotkania pt.: „Czyste powietrze potrzebą nas wszystkich”.

Dzięki użyciu specjalistycznego miernika oraz mikroskopu połączonych z komputerem i rzutnikiem multimedialnym, obecne na spotkaniu osoby mogły obserwować jak zmieniała się zawartość toksycznych substancji w powietrzu, podczas spalania: drewna, gazu, PCV, gumy i węgla kamiennego. Jednocześnie wszyscy zebrani dowiedzieli się, jaki wpływ na nasze zdrowie mają produkty spalania tych paliw. 

Efektem tego spotkania jest wniosek – najczystszym paliwem jest gaz.

Artur Markowski