„Śpieszmy sie kochać ludzi, tak szybko odchodzą …”

W Dzień Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny udajemy się na cmentarze, by uczcić pamięć bliskich, znajomych, bezimiennych bohaterów, żołnierzy oraz ludzi zapomnianych.

To czas głębokiej zadumy nad przemijaniem życia, czas refleksji nad sensem ludzkiego losu. To czas modlitwy za dusze zmarłych z naszych rodzin,
a także tych, za których nikt się już nie modli.

Święto Zmarłych, to również pamięć o tych, którzy polegli w obronie ojczyzny, pamięć o samotnych żołnierskich grobach. Zapalmy znicze pamięci na ich grobach.

Pomyślmy przez chwilę o tych, na których grobach, nikt nie zapali lampki, nikt nie przyklęknie i nikt nie odmówi modlitwy. Przystańmy w zadumie, zapalmy znicz lub zmówmy modlitwę.

31 października 2017 r. pod  hasłem „Śpieszmy się kochać ludzi …”, uczniowie
z klasy V pod opieką pani Marzeny Smolińskiej i pani Agaty Antoniewskiej przedstawili wiersze i piosenki mówiące o jesiennej zadumie, o przemijaniu, niepotrzebnym lęku przed śmiercią oraz oddali hołd zmarłym żołnierzom
i wszystkim bliskim.

Refleksyjny montaż słowno – muzyczny przybliżył atmosferę i nastrój święta oraz skłonił do przemyśleń na temat przemijania.

 

Agata Antoniewska

Marzena Smolińska