Zajęcia w ramach projektu „Edukacja Globalna”

W poniedziałek  13 listopada odbyło się  kolejne działanie w ramach  projektu „Edukacji globalna”. Tematyka spotkania, w którym wzięli udział uczniowie klas I – III związana była z wodą i jej znaczeniem dla wszystkich istot żywych.

Podczas tych zajęć nasi uczniowie uaktywniali swoje zmysły, pracowali indywidualnie i grupowo. Dzieci dowiedziały się o zasobach wody na świecie, a przede wszystkim – o problemach krajów gdzie brak wody wywołuje ogromne ubóstwo. Dzieci zrozumiały, że ilości wody powoli się wyczerpują i potrzebne są również ich działania, aby to zatrzymać. Przedstawiono sposoby oszczędzania wody przez dzieci i dorosłych.

Dużo emocji wzbudziła praca grupowa, dzięki której powstały ciekawe plakaty związane z tematyką naszych zajęć. Znalazły się na nich ciekawe hasła, kolorowe ilustracje i puzzle. Dzieci wykazały się dużą pomysłowością i chętnie wspólnie działały.

Wychowawczynie klas I-III