O bezpiecznych zachowaniach …

14.12.2017r. gościliśmy w naszej szkole mł. bryg. Stanisława Budynka, Dowódcę Jednostki Ratowniczo Gaśniczej Nr 1 w Koszalinie, który  opowiadał nam o  tym, jak reagować w różnych sytuacjach zagrażających naszemu życiu i zdrowiu.

Uczniowie  wykazali się znajomością numerów alarmowych, sposobów informowania odpowiednich służb o zagrożeniach pożarowych, wypadkach i innych niebezpiecznych sytuacjach. Pan Stanisław zachęcił dzieci do udziału w konkursach plastycznych oraz  sprawdzających wiedzę np.: „Bezpieczeństwo w twoim otoczeniu zależy od ciebie”,  „Potrafię  zawiadomić Straż Pożarną” „Żywioły”.

Pamiątką po tym spotkaniu są kalendarze strażackie, które będą nam służyły przez cały następny 2018 rok.

Beata Małkowska