Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024

Naszą coroczną uroczystość rozpoczęcia nowego roku szkolnego uświetnili zaproszeni goście – w imieniu Wójta Gminy Biesiekierz Pani

Agnieszka Hryniewicz (również jako dyrektor Biblioteki Gminnej w Biesiekierzu) , Pani Lidia Łyczko – inspektor oświaty Gminy Biesiekierz, Pan Jan Rodak – kierownik Gminnych Służb Komunalnych i Technicznych wraz z zastępcą Panem Ireneuszem Drożdżalem, Pan Arkadiusz Gatz – prezes WKŁ Trop oraz Pan Andrzej Letka – myśliwy WKŁ Trop, Pani Irena Barczuk – dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy „Feniks” w Biesiekierzu, Pan Mariusz Sydoruk – dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Biesiekierzu, radny Gminy Biesiekierz Pan Jan Wypych oraz radna Pani Monika Tomczyk, sołtys Świemina – Pan Józef Ryfun, zaprzyjaźniona z naszą szkołą matka chrzestna sztandaru Pani Sabina Jarząbek, , a także Rada Rodziców. Pani Dyrektor Renata Mankiewicz w swoim przemówieniu opowiedziała o planowanych na ten rok szkoły działaniach w ramach wygranych projektów np. „Klasa z drewna” , o zmianach, jakie zaszły w szkole podczas wakacji – np. o remoncie dolnego korytarza przeprowadzonym przez Gminne Służby Komunalne i Techniczne pod kierownictwem Pana Jana Rodaka, przekazała informacje o wspaniałym wyniku egzaminu ósmoklasistów z matematyki, jaki osiągnęła poprzednia klasa (średnia powyżej średniej w gminie, województwie, kraju) .W szczególny sposób, zgodnie z naszą tradycją, przywitaliśmy najmłodszych, czyli dzieci z Oddziału Przedszkolnego oraz pierwszoklasistów. W towarzystwie swoich wychowawczyń – Pani Małgorzaty Świętoń i Pani Grażyny Markowskiej – otrzymali oni z rąk Pani Dyrektor drobne upominki „na dobry początek”. Tak jak w poprzednim roku szkolnym, został ogłoszony przez Prezesa WKŁ Trop konkurs na najlepszego ucznia w 2023/24 roku z imponującą nagrodą pieniężną, co z pewnością przyczyni się do większej motywacji uczniów do nauki. Na zakończenie uroczystości miał miejsce występ uczniów z klasy I, IV i VIII przygotowany pod kierunkiem Pani Grażyny Markowskiej.