Obchodzimy Święta Majowe

26 kwietnia uczniowie klasy VII pod opieką swojej wychowawczyni  zaprezentowali program  artystyczny poświęcony obchodom Świąt Majowych.
Przypomnieli tradycje związane z pochodami pierwszomajowymi, wspominali o święcie Polonii i Polaków mieszkających poza granicami naszego kraju,
o Święcie Flagi RP oraz o rocznicy wstąpienia Polski do Unii Europejskiej.
Przygotowali  również inscenizację na temat rocznicy uchwalenia Konstytucji 3-go Maja.
Końcowym akcentem tego spotkania z historią były wiersze nawiązujące do rocznicy zakończenia II wojny światowej.

                                                                                                           Beata Małkowska