Wycieczka do straży

W czwartek 24 maja uczniowie klas I-III byli na wycieczce w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie.
Strażacy opowiedzieli nam o swojej pracy i przygotowaniach do akcji. Jak zawsze największe zainteresowanie wzbudziły wozy strażackie. Dzieci mogły je z bliska oglądać oraz podziwiać wyposażenie, jakim dysponują podczas swojej pracy strażacy.
Następnie uczniowie zwiedzili stanowisko kierowania, w którym odbierane są zgłoszenia o pożarach lub wypadkach. Wysłuchali pogadanki na temat niebezpieczeństw i zagrożeń pożarowych, oraz jak zachować się w czasie pożaru. Przy okazji utrwalili sobie numer telefonu do Straży Pożarnej- 998 i numer alarmowy – 112. Dużo frajdy sprawiła dzieciakom możliwość potrzymania węża z wodą, zadanie to wszystkim bardzo się podobało.
Była to bardzo ciekawa wyprawa, na pewno wielu naszych uczniów marzy o pracy w straży. Na koniec naszej wycieczki dzieci zjadły pyszne lody, ufundowane przez tatę Jasia z klasy III pana Andrzeja Szymańskiego. Bardzo dziękujemy panu Andrzejowi i wszystkim strażakom, którzy wprowadzili nas w tajniki swojej pracy.

M.Sysak, G. Markowska, E. Sowa