XVI RAJD CZERWONE SŁONECZKO

24 maja uczniowie  kl. VI wraz z wychowawcą uczestniczyli w RAJDZIE CZERWONE SŁONECZKO w Warninie.

Myślą przewodnią rajdu było zachęcenie młodzieży do aktywniejszego spędzania czasu wolnego oraz zapoznanie z walorami przyrodniczymi Ziemi Warnińskiej.

Głównym organizatorem rajdu był Specjalny Ośrodek Szkolno–Wychowawczy w Warninie.

Celem rajdu było: integracja dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych z dziećmi
i młodzieżą w normie intelektualnej, kształtowanie i utrwalenie postaw mających na celu propagowanie zdrowego stylu życia poprzez wysiłek fizyczny, przestrzeganie zasad BHP podczas rajdu, odkrywanie uroków krajobrazowych i przyrodniczych, wdrażanie do zdrowej rywalizacji, kształtowanie nawyku i potrzeby ochrony przyrody, kształtowanie umiejętności czytania mapy, podejmowania decyzji w korelacji z pozostałymi uczestnikami rajdu.

W rajdzie pieszym brało udział kilka drużyn z różnych szkół. Mieliśmy do pokonania trasę, która liczyła ok. 8 km. Zadaniem drużyn było pokonać trasę zawodów zaliczając jak najwięcej oznaczonych na mapie punktów kontrolnych. Drużyna po dotarciu do punktu kontrolnego
z zadaniem, wykonywała dane zadanie.

Na metę dotarliśmy w całym składzie;). A tam czekało już na nas wiele atrakcji: przejażdżka Quadem po specjalnym torze, strzelnica, pokazy pierwszej pomocy przedmedycznej, malowanie twarzy, wata cukrowa, gofry, pyszny bigos, stoisko z naturalnymi jogurtami, ognisko z kiełbaskami oraz drobne upominki dla każdej drużyny.

Zmęczeni ale bardzo zadowoleni i pełni wrażeni wróciliśmy do szkoły, gdzie czekał już na nas autokar, który odwiózł nas do domów.

 

Agata Antoniewska