Inauguracja roku szkolnego 2018/19

3 września o godz. 9.30 uczniowie, nauczyciele i rodzice rozpoczęli nowy rok szkolny uczestnictwem we mszy świętej odprawionej przez ks. proboszcza Grzegorza Jagodzińskiego.
Po mszy miała miejsce uroczystość inaugurująca rok szkolny 2018/19.
Wśród zaproszonych gości byli: Wice – Wójt Gminy Biesiekierz Pan Jan Rodak, ksiądz proboszcz parafii w Mierzynie  Grzegorz Jagodziński,  radni Gminy Biesiekierz – Pani Bernadeta Tomczak i Pan Jan Wypych,  sołtysi zaprzyjaźnionych sołectw –  Pan Józef Ryfun ze Świemina i Pan Czesław Moskalczyk z Kraśnika Koszalińskiego, Pani Natalia Machała – pracownik świetlicy w Świeminie, przedstawicielki Rady Rodziców – Pani Zofia Siwiec i Pani Magdalena Urbaniak oraz emerytowane nauczycielki – Pani Maria Stawiarz i Barbara Kołodziejska.
Po przyjęciu uroczystego ślubowania przez nowego chorążego pocztu sztandarowego – Jakuba Gibowskiego z klasy VII – głos zabrała Pani Dyrektor Renata Mankiewicz. Następnie przemawiał Pan Jan Rodak oraz ks. Grzegorz Jagodziński. Wszyscy w swoich przemówieniach podkreślali, że ten rok szkolny będzie przełomowy i życzyli uczniom i nauczycielom wiele zapału do pracy i osiągnięcia sukcesów.
Jak zwykle co roku szczególnie miło są witane dzieci z Oddziału Przedszkolnego – otrzymały one z rąk Pani Dyrektor słodki upominek „na dobry początek”. Na koniec miał miejsce występ artystyczny przygotowany przez Panią Grażynę Markowską z grupą uczniów z klas: II, III, V i VI. Piosenka na zakończenie występu  miała bardzo pocieszającą treść : „Znów będą wakacje”, czeka nas tylko dziesięć miesięcy nauki…