RSS
instrukcja korzystania  |  mapa serwisu  |  statystyki  |  redakcja  |   A A A K

SmodBIP

Rekrutacja

Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Świeminie
Świemino 19
76-039 Biesiekierz

 

Podstawa prawna:
Zarządzenie nr 457/23 Wójta Gminy Biesiekierz z dnia 31 stycznia 2023r.

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY
Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Świeminie, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2023/2024

LP. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które obecnie uczęszczają do przedszkola publicznego, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu, do którego dziecko uczęszcza od 03 lutego 2023 r. do 17 lutego 2023 r.
2. Ustalenie wolnych miejsc w przedszkolu na rok szkolny 2020/2021 do 24 lutego 2023 r..
3. Złożenie wniosku o przyjęcie
do przedszkola publicznego, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz
z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
od 02 marca 2023 r.  do godz. 8:00
do 30 marca 2023 r. do godz. 15.00
Od 10 maja 2023r.
do 19 maja 2023r. do godz. 15:00
4. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola publicznego, oddziału przedszkolnego w szkole podstawoweji dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.)

do 4 kwietnia 2023r. do godz. 15:00

do 25 maja 2023r. do godz. 15:00
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych
06 kwietnia 2023r. do godz. 12:00
30 maja 2023r. do godz. 15:00
6. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia od 11 kwietnia 2023r. od godz. 12:00
do 18 kwietnia 2023r. do godz. 15:00
od 2 czerwca 2023r.
do 7 czerwca 2023 r. do godz. 15:00
7. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 21 kwietnia 2023r. do godz. 15:00
12 czerwca 2023r. do godz. 15:00
8. Składanie do komisji rekrutacyjnej wniosków o uzasadnienie odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola publicznego, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej od 24 kwietnia 2023r.
do 28 kwietnia 2023r.
Od 12 czerwca 2023r.
do 14 czerwca 2023r.
9. Wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do przedszkola publicznego, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej 5 dni od złożenia przez rodzica wniosku o uzasadnienie odmowy
10. Prawo rodziców do odwołania do dyrektora przedszkola publicznego, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy
11. Decyzja dyrektora w sprawie odwołania rodziców 7 dni od dnia otrzymania odwołania
12. Ogłoszenie o ewentualnych wolnych miejscach w przedszkolu publicznym, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej 10 maja 2023r.  czerwca 2022r.

KLASY PIERWSZE
Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do klas pierwszych przy Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Świeminie, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2023/2024

LP. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym (złożenie powyższych dokumentów możliwe jest też drogą elektroniczną
od 1 marca 2023r.
do 31 marca 2023r. do godz. 15:00
od 15 maja 2023r. do 19 maja 2023r. do godz. 15:00
2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowe ji dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.)
do 5 kwietnia 2023r. do godz. 15:00 do 26 maja 2023r. do godz. 15:00
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły podstawowej
28 kwietnia 2023r. do godz. 12:00 2 czerwca 2023r. do godz. 12:00
4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do szkoły podstawowej w postaci pisemnego oświadczenia od 4 maja 2023r. do 11 maja 2023r. do godz. 15:00 od 12 czerwca 2023r.
do 16 czerwca 2023r. do godz. 15:00
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły podstawowej
15 maja 2023r. do godz. 15:00

20 czerwca 2023r.
do godz. 12:00

 

Pliki do pobrania:

  • Wniosek o przyjęcie dziecka do Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Świeminie (DOC, PDF)
  • Wniosek o przyjęcie dziecka do Klasy I w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Świeminie  (DOC, PDF)
  • Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Świeminie (DOC)
  • Klauzula informacyjna RODO (PDF)
  • Zgoda RODO (PDF)

 Opublikował: Grzegorz Nowaszczuk
Publikacja dnia: 06.02.2023
Wytwarzający/Odpowiadający: Renata Mankiewicz
Dokument z dnia: 15.02.2019
Dokument oglądany razy: 1 927

Wersja do druku
Logo epuap - katalog spraw