Kadra Pedagogiczna

 1. mgr Renata Mankiewicz – nauczyciel dyplomowany – pedagog (Dyrektor szkoły)
 2. Grażyna Markowska – nauczyciel dyplomowany – edukacja wczesnoszkolna, plastyka, muzyka
 3. Ewa Sowa – nauczyciel dyplomowany –  WDŻ, oligofrenopedagogika, nauczyciel wspomagający
 4. Mirosława Sysak – nauczyciel dyplomowany – edukacja wczesnoszkolna, WDŻ, resocjalizacja i socjoterapia, terapia pedagogiczna, oligofrenopedagogika
 5. Aleksandra Gorgol – edukacja wczesnoszkolna
 6. Małgorzata Olczak – nauczyciel mianowany – wychowanie przedszkolne
 7. Ewa Gałan – nauczyciel dyplomowany – język polski, logopedia
 8. Beata Małkowska – nauczyciel dyplomowany – matematyka, technika, informatyka
 9. Marzena Smolińska – nauczyciel dyplomowany – historia, religia
 10. Agata Antoniewska – nauczyciel mianowany – wychowanie fizyczne, opiekun Koła PTTK, SKO
 11. Artur Markowski – nauczyciel mianowany – przyroda
 12. Aneta Krasowska – nauczyciel mianowany – bibliotekarz
 13. Katarzyna Wilman – nauczyciel mianowany – język angielski
 14. Daria Łosiak – język niemiecki
 15. Roksana Kaczmarek – Cichosz – chemia, doradztwo zawodowe
 16. Wioletta Małecka – logopeda
 17. Agnieszka Ziber – Suska – informatyka, technika, świetlica szkolna