„Życie i kultura w średniowieczu”

Żywa lekcja historii z Grupą Artystyczną „Rekonstrukto”.

Naszą szkołę odwiedziła Grupa Artystyczna „Rekonstrukto”. Uczniowie i nauczyciele obejrzeli pokaz historyczny „Życie i kultura
w średniowieczu”. Przedstawiciele grupy zaprezentowali obyczaje i kulturę epoki a także ekwipunek i uzbrojenie rycerzy. Uczniowie mogli zapoznać się osobiście ze średniowiecznymi rekwizytami, brali czynny udział w tej ciekawej opowieści. Dowiedzieli się jak działało dawne prawo i w jaki sposób je egzekwowano.
Była to żywa lekcja historii, która w interesujący i zabawny sposób przybliżyła nam realia epoki średniowiecza.