Dni Otwarte Funduszy Europejskich

W ten weekend odbywa się wiele wydarzeń w ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich. Jednocześnie świętujemy 20-lecie wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Również nasza szkoła włączyła się w te obchody.

Jak z pewnością Państwo wiecie, od 2020r. przy Szkole Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Świeminie działa Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji dla dorosłych. Działalność ośrodka LOWE w Gminie Biesiekierz przy naszej szkole była finansowana dzięki funduszom europejskim. Otrzymaliśmy je w ramach grantu od Fundacji “Małopolska Izba Samorządowa”, która realizowała projekt “Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji na rzecz aktywizacji edukacyjnej osób dorosłych 2”. Wysokość grantu: 250 000zł. Wydarzenie to było wspaniałą okazją do podsumowania działalności ośrodka oraz wymiany doświadczeń osób korzystających z mobilności w ramach programu Erasmus +.
Swoją obecnością zaszczycili nas: Wójt Gminy Biesiekierz – pan Tomasz Hołowaty, Przewodnicząca Rady Gminy – pani Anna Bejnarowicz, pan Jan Wypych – Radny Gminy Biesiekierz, pani Agnieszka Hryniewicz – animator LOWE oraz dyrektor Biblioteki Publicznej w Biesiekierzu, Irena Barczuk – edukator LOWE oraz kierownik ŚDS „Feniks”, członkowie LOWE oraz zaproszeni goście.
Spotkanie poprowadziła nauczycielka i animatorka LOWE – pani Martyna Ryfun, a jego głównymi prelegentkami były dyrektor szkoły oraz koordynatorka LOWE – pani Renata Mankiewicz oraz nauczycielka i animatorka LOWE pani Aleksandra Gorgol. Całość uświetnił występ artystyczny uczennic przygotowany pod kierunkiem nauczycielek: Grażyny Markowskiej, Mirosławy Sysak, Agaty Antoniewskiej.
Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji wydarzenia.