,,Bez wolności trudno żyć…”- Wieczornica Niepodległościowa

Te właśnie słowa przyświecały Wieczornicy Niepodległościowej zorganizowanej w naszej szkole. Niepodległość jest największą wartością każdego narodu. To prawo do samostanowienia obywateli o swoim losie, o kierunkach rozwoju ojczystego kraju. Polacy udowodnili, że potrafią w imię wspólnej sprawy zjednoczyć się i walczyć! Dzięki temu, dziś możemy świętować w prawdziwie wolnej Polsce.

Więcej…