Związki frazeologiczne w klasie piątej

Uczniowie klasy piątej uczestniczyli w zajęciach przygotowanych przez bibliotekę szkolną i Filię Biblioteczną w Świeminie. Mieli okazję poprzypominać sobie związki frazeologiczne. Poprzez ćwiczenia utrwalili swoją wiedzę. Do głównych celów lekcji należało: kształcenie umiejętności poprawnego stosowania frazeologizmów, określanie roli i ich funkcji w języku, rozumienie pojęć: wyrażenie, zwrot, fraza.

Więcej…