Wyniki naboru do klasy I oraz do oddziału przedszkolnego

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Świeminie przedstawia listę kandydatów zakwalifikowanych w roku szkolnym 2019/2020 do klasy I oraz listę kandydatów do Oddziału Przedszkolnego.

lista kandydatów zakwalifikowanych do odziału przedszkolnego

lista kandydatów zakwalifikowanych do klasy I

Rodziców kandydatów proszę o potwierdzenie woli uczęszczania kandydatów do klasy I do dnia 1 kwietnia 2019r., a do Oddziału Przedszkolnego do dnia 5 kwietnia 2019r.

Renata Mankiewicz

Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020

Z dniem 15 lutego 2019 r. ruszają zapisy kandydatów do klasy pierwszej i potrwają do 15 marca 2019 r. do godz. 15.00
Lista zakwalifikowanych kandydatów do szkoły podstawowej zostanie podana do publicznej wiadomości w dniu  25 marca 2019 r do godz. 15.00
Do dnia 1 kwietnia 2019 r. rodzice dzieci składają potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej.
Dnia 2 kwietnia 2019 r.  komisja rekrutacyjna poda do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych do klasy pierwszej.

Zapisy kandydatów do Oddziału Przedszkolnego rozpoczynają się 22 lutego 2019 r. od godz. 8.00  i potrwają do 22 marca 2019 r. do godz. 15.00
Komisja rekrutacyjna dokona weryfikacji wniosków 29 marca 2019 r.
Do dnia 1 kwietnia komisja rekrutacyjna poda listę zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych kandydatów do Oddziału Przedszkolnego.
Do dnia 5 kwietnia rodzice kandydata potwierdzają wolę przyjęcia kandydata do Oddziału przedszkolnego.
Do 8 kwietnia 2019 r. komisja rekrutacyjna poda do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do Oddziału Przedszkolnego.

Druki wniosków o przyjęcie do szkoły oraz do oddziału przedszkolnego znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz do pobrania w sekretariacie szkoły.

Serdecznie zapraszamy !

Witaj szkoło !

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego wraz z Gronem Pedagogicznym,

Pracownikami Administracji i Obsługi serdecznie zapraszają na Uroczyste Rozpoczęcie Roku Szkolnego  2018/2019, które odbędzie się 3 września o godz. 10.00

Przed rozpoczęciem

o godz. 9.30 odbędzie się Msza św.

Godziny odjazdu autobusu szkolnego:

Nosowo – 8:45

Kraśnik Koszaliński – 8:50

Warnino – 8:55

Ubysławice – 9:00

Parsowo – 9:10

Rodziców uczniów dojeżdżających z miejscowości : Nosówko, Żelimucha, Lulewice, Lulewiczki, Pustkowo i Ząbki o godzinach odjazdu busa poinformuje telefonicznie przewoźnik.

Informacja nt. obiadów – wrzesień

Firma ADAMUS zaprasza do korzystania z usług

 stołówki szkolnej na zasadzie kateringu  od 4 września

Zapisy na miesiąc wrzesień przyjmujemy pod nr tel :720775199

Opłaty za miesiąc wrzesień proszę dokonać do 7 września w kwocie 104,50zł

  Koszt  obiadu jednodaniowego wynosi:  5,50zł

Opłaty za posiłki proszę uiszczać z góry do 26 dnia każdego miesiąca poprzedzającego okres żywieniowy przelewem  na konto bankowe : 64 1140 2004 0000 3102 7500 8906  w tytule wpisując: obiady szkolne za miesiąc…,  ilość posiłków, imię i nazwisko dziecka, klasa, nazwa szkoły.( odbiorca : ADAMUS PHU)

Brak wpłaty oznacza brak posiłku przygotowanego dla dziecka od nowego miesiąca!!! 

Nieobecność ucznia na obiedzie musi być zgłoszona do godz 8:00 rano danego dnia pod nr tel: 720775199 (SMS) , tylko na tej podstawie powstała nadpłata może być zaliczona na poczet opłaty na następny miesiąc, niezgłoszona nieobecność na posiłku nie podlega zwrotowi kosztów.
Wszelkich dodatkowych informacji udzielam pod nr tel. 662-143-828