Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024

Z dniem 1 marca 2023 r. ruszają zapisy kandydatów do klasy pierwszej i potrwają do 31 marca 2023 r. do godz. 15.00
Lista zakwalifikowanych kandydatów do szkoły podstawowej zostanie podana do publicznej wiadomości w dniu  28 kwietnia 2023 r. do godz. 12.00
Do dnia 4 maja 2023 r. rodzice dzieci składają potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej.
Dnia 15 maja 2023 r.  komisja rekrutacyjna poda do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych do klasy pierwszej.

Zapisy kandydatów do Oddziału Przedszkolnego rozpoczynają się 2 marca 2023 r. od godz. 8.00 i potrwają do 30 marca 2023 r. do godz. 15.00
Komisja rekrutacyjna dokona weryfikacji wniosków do 4 kwietnia 2023 r.
Do dnia 6 kwietnia komisja rekrutacyjna poda listę zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych kandydatów do Oddziału Przedszkolnego.
Od dnia 11 kwietnia do 18 kwietnia rodzice kandydata potwierdzają wolę przyjęcia kandydata do Oddziału przedszkolnego.
Do 21 kwietnia 2023 r. komisja rekrutacyjna poda do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do Oddziału Przedszkolnego.

Druki wniosków o przyjęcie do szkoły oraz do oddziału przedszkolnego znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz do pobrania w sekretariacie szkoły.

Serdecznie zapraszamy !

Rozpoczęcie roku szkolnego

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023 w naszej szkole będzie miało miejsce o godz. 10.45.
Poprzedzi je msza święta, która rozpocznie się o godz. 10.00. Wszystko będzie miało miejsce w sali gimnastycznej.
Autobus szkolny będzie dowoził uczniów na godz. 10.00.
O dokładnych godzinach kursu autobusu poinformujemy w późniejszym terminie.

Ruszył nabór wniosków w programie wsparcia dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR–ów – aktualizacja

Szanowni Państwo, w związku z ogłoszonym konkursem grantowym pn. Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – REACT EU prosimy o składanie oświadczeń rodziców/opiekunów prawnych dzieci lub młodzież która ukończyła 18 rok życia.

Ważne zmiany w sprawie sprzętu komputerowego dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR Więcej…