Szlachetna Paczka

Nasza szkoła po raz kolejny przystąpiła do akcji Szlachetnej Paczki. Zapraszamy wszystkich do zaangażowania się w pomoc byśmy mogli zaspokoić najważniejsze potrzeby pani Marii, które przynosimy do szkoły. Można ofiarować dar pieniężny, który będziemy zbierać szkole. Akcja trwa do 9 grudnia 2021 r. Czekamy na Ciebie i dołącz do drużyny Szlachetnej Paczki☺ Więcej…

Informacja nt. obiadów – wrzesień

Firma ADAMUS zaprasza do korzystania z usług

 stołówki szkolnej na zasadzie kateringu  od 4 września

Zapisy na miesiąc wrzesień przyjmujemy pod nr tel :720775199

Opłaty za miesiąc wrzesień proszę dokonać do 7 września w kwocie 104,50zł

  Koszt  obiadu jednodaniowego wynosi:  5,50zł

Opłaty za posiłki proszę uiszczać z góry do 26 dnia każdego miesiąca poprzedzającego okres żywieniowy przelewem  na konto bankowe : 64 1140 2004 0000 3102 7500 8906  w tytule wpisując: obiady szkolne za miesiąc…,  ilość posiłków, imię i nazwisko dziecka, klasa, nazwa szkoły.( odbiorca : ADAMUS PHU)

Brak wpłaty oznacza brak posiłku przygotowanego dla dziecka od nowego miesiąca!!! 

Nieobecność ucznia na obiedzie musi być zgłoszona do godz 8:00 rano danego dnia pod nr tel: 720775199 (SMS) , tylko na tej podstawie powstała nadpłata może być zaliczona na poczet opłaty na następny miesiąc, niezgłoszona nieobecność na posiłku nie podlega zwrotowi kosztów.
Wszelkich dodatkowych informacji udzielam pod nr tel. 662-143-828