🏺Dzień z Kulturą Antyczną🏺

Czwartek, 22 lutego 2024 roku, był w naszej szkole dniem poświęconym na przybliżenie uczniom kultury starożytnej Grecji i Rzymu, z której wywodzi się też nasza kultura. Już kilka tygodni wcześniej w szkolnej świetlicy p. Dagmara Tomczak umieściła najbardziej znane sentencje łacińskie, oczywiście przetłumaczone na język polski. Na lekcjach muzyki w klasach IV-VII p. Grażyna Markowska nauczała naszych uczniów pierwszej zwrotki pieśni „Gaude Mater” w oryginale, czyli po łacinie.

Więcej…