SMOGO -POCHŁANIACZE TO MY! Badania zanieczyszczeń powietrza

Przyczyn zanieczyszczenia powietrza jest kilka: domowe piece grzewcze, transport samochodowy, elektrownie węglowe i zakłady przemysłowe. Chociaż w naszym rejonie nie występują duże zakłady przemysłowe, to na zanieczyszczenia powietrza duży wpływ mają małe gospodarstwa domowe, w których mogą wystąpić wysoko emisyjne materiały spalane w piecach grzewczych. Zanieczyszczenia powietrza są wchłaniane przez ludzi głównie w trakcie oddychania. Przyczyniają się do powstawania schorzeń układu oddechowego, a także zaburzeń reprodukcji i alergii. W środowisku kulturowym człowieka zanieczyszczenia powietrza powodują korozje metali i materiałów budowlanych. Działają niekorzystnie również na świat roślinny, zaburzając procesy fotosyntezy, transpiracji i oddychania. Wtórnie skażają wody i gleby. W skali globalnej mają wpływ na zmiany klimatyczne. Zanieczyszczenia powietrza zwiększają także kwasowość wody pitnej. Powoduje to wzrost zawartości ołowiu, miedzi, cynku, glinu, a nawet kadmu w wodzie dostarczanej do naszych mieszkań. Zakwaszone wody niszczą instalacje wodociągowe, wypłukując z niej różne substancje toksyczne.

Członkowie Klubu Młodego Naukowca z klasy VI i VII w celu  wstępnej oceny zanieczyszczenia powietrza prowadzili badania w terenie. Głównie dotyczyły obserwacji zanieczyszczeń powietrza dużych frakcji.

 Uczennice prowadziły pomiary w swoich miejscowościach: Parsowie, Kotłowie, Nosówku, Świeminie, jak również przy trasie E28. Wstępne badania dużych frakcji zanieczyszczeń nie wykazały odchyleń od normy. Zanieczyszczeń było niewiele na badanym materiale. Uczennice z klasy VI dodatkowo obserwowały zanieczyszczenia pod mikroskopem. Również w różnych terminach na terenie Świemina był uruchamiany czujnik zanieczyszczeń powietrza SDL607 zakupiony w ramach projektu z funduszu grantu. Czujnik dokonywał pomiarów zanieczyszczeń PM 2,5 i PM 10. Pył o frakcji 2,5 to bardzo drobne cząstki: o średnicy mniejszej niż 2,5 mikrometra, które mogą docierać do górnych dróg oddechowych, płuc oraz przenikać do krwi. Pył o frakcji PM 10  składa się z mieszaniny cząstek zawieszonych w powietrzu, będących zlepkiem różnych substancji. Pył zawieszony może zawierać substancje toksyczne takie jak wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (np. rakotwórczy benzopiren), metale ciężkie oraz dioksyny i furany.

 Z dużą satysfakcją możemy stwierdzić, że w czasie trwania badań nie było niepokojących odczytów.