Góra Grosza

W terminie od 25 listopada do 20 grudnia 2019r. Samorząd Uczniowski naszej szkoły uczestniczył w akcji Góra Grosza. W wyniku zbiórki uzyskaliśmy kwotę 77,01 zł. Paczka z zebranymi monetami została dostarczona na pocztę polską w oddziale w Biesiekierzu i wysłana. Udział naszych uczniów w akcji Góra Grosza przyczynił się do jeszcze większego zorganizowania działań związanych z  pomocą potrzebującym. Udało się zachęcić uczniów do pomocy charytatywnej, rozbudzić w nich potrzebę podejmowania działań na rzecz innych, w tym także na rzecz szkoły. Pozostałe cele t.j. rozwijanie empatii i tolerancji, kształcenie odpowiedzialności i rzetelności w realizacji podejmowanych przez uczniów działań, kształcenie postaw samorządności oraz integracja zostały osiągnięte. Z satysfakcją obserwowałam zaangażowanie dzieci w działania podjęte na rzecz akcji.
Opiekun SU:
Katarzyna Wilman