Ruszył nabór wniosków w programie wsparcia dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR–ów – aktualizacja

Szanowni Państwo, w związku z ogłoszonym konkursem grantowym pn. Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – REACT EU prosimy o składanie oświadczeń rodziców/opiekunów prawnych dzieci lub młodzież która ukończyła 18 rok życia.

Ważne zmiany w sprawie sprzętu komputerowego dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR

Więcej informacji na stronie gazety gminnej 

Oświadczenia należy składać:
w sekretariacie
Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Świeminie
maksymalnie do 26 października 2021 r.
w godz. od 7.00 do 15.00.