Stypendia dla najlepszych uczniów

28 października, podczas apelu, Pani Dyrektor Renata Mankiewicz wręczyła stypendia najlepszym uczniom naszej szkoły za osiągnięte wyniki w minionym semestrze. Przypomnijmy, iż warunkiem przyznania stypendium jest osiągnięcie średniej ocen co najmniej 5,0 oraz bardzo dobre lub wzorowe zachowanie. Oto nagrodzeni uczniowie:

Maja Ryfun klasa V;

Gabriela Mariańska klasa VI;

Aleksander Dondera klasa VI;

Maria Kober klasa VII;

Klaudia Geppert klasa VII;

Marcel Kembrowski klasa VII.

Serdecznie gratulujemy wszystkim stypendystom