„WzMOCnij swoje otoczenie”

Z radością informujemy, że wygraliśmy projekt napisany w ramach programu „WzMOCnij swoje otoczenie” na kwotę 19 964,00 zł, pt. „Lekcje w chmurze w klasie pod chmurką! To da MOC!”. Główną ideą projektu jest poszerzenie bazy nauczania poprzez doposażenie biblioteki szkolnej w tablety oraz zorganizowanie „Klasy pod chmurką”. Takie miejsce pozwoli w pogodne dni na prowadzenie ciekawych zajęć lekcyjnych, podczas których uczniowie będą mogli uczestniczyć w badaniach przyrodniczych z wykorzystaniem tabletów. Podczas przerw uczniowie będą mogli wykorzystać je jako strefę zdrowego i aktywnego wypoczynku. Natomiast po południu będą mogli spędzać tam czas mieszkańcy naszej wioski. W ramach projektu zdobyliśmy m.in:
– tablety
– hotel dla owadów – do obserwacji życia owadów;
– zegar słoneczny – do obserwacji odmierzania czasu na podstawie zmiany pozycji Słońca;
– bramkę: będzie służyła do zejścia nad rzeczkę do wodowskazu, którego celem jest badanie zależności stanu wód od opadów;
– model elektrowni wodnej;
– 4 donice zewnętrzne dla ziół i innych roślin dla klas 1-3 oraz oddziału przedszkolnego, którego celem będzie poznanie etapów i warunków rozwoju rośliny oraz jej budowy;
– belki palisady na tor oraz przegrody do ścieżki sensorycznej.
 
Już nie możemy doczekać się realizacji projektu 😀😀😀