Międzynarodowy dzień praw dziecka

20 listopada ogłoszony jest Międzynarodowym Dniem Praw Dziecka. Dlatego też, w dniu dzisiejszym, uwaga wszystkich w naszej szkole kierowana była na dzieci i ich prawa.

Każdemu dziecku, niezależnie od koloru skóry, wyznania czy pochodzenia, przysługują takie same prawa – Prawa Dziecka. Najważniejszym dokumentem dotyczącym praw jest Konwencja o Prawach Dziecka uchwalona w 1989 roku przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych i ratyfikowana przez Polskę w 1991 roku.
Większość z nas przyszła dziś do szkoły ubrana na niebiesko. Pani pedagog oraz wychowawcy klas prowadzili pogadanki na temat praw dziecka, wskazywali osoby, do których można zwrócić się, gdy prawa te są łamane. Na holu szkolnym odbywały się tańce przy piosence ,,Mam prawo”.
Moje prawa- ważna sprawa!- to hasło przyświecało uczniom cały dzień 
 
[nggallery id=325]