Sprzątanie Świata – ogłoszenie

Dnia 21 września 2018 roku bierzemy udział w akcji
Sprzątanie Świata 2018 pod hasłem „Akcja – segregacja! 2x wiecej, 2x czyściej”
Spotykamy się w miejscowościach: Świemino, Parsowo, Kraśnik Koszaliński.
Zaczynamy od godz. 16:00 do sprzątania miejscowości, a potem gry i zabawy integrujące wszystkich mieszkańców. Zakończenie akcji o godz. 18:00 (prosimy o osobiste odebranie dzieci).
Sprzątanie Świata w Warninie odbędzie sie 28 września 2018 roku w godz. 16:00 – 18:00

Serdecznie zapraszamy
Dyrektor oraz nauczyciele