Wybory do Samorządu Uczniowskiego

    Dnia 25 października, po zakończeniu kampanii wyborczej, w naszej szkole odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego.W głosowaniu  udział wzięli uczniowie klas I-VIII. Nad przebiegiem głosowania czuwała komisja wyborcza. Spośród trójki kandydatów uczniowie wbrali następujące osoby, które będą sprawowały swoje funkcje w SU w bieżącym roku szkolnym: Więcej…