SMOGO-POCHŁANIACZE TO MY! Konferencja Młodych Naukowców

13 czerwca 2019 r. w naszej szkole odbyła się Konferencja Młodych Naukowców, która była podsumowaniem naszych półrocznych działań w ramach projektu SMOGO-POCHŁANIACZE – TO MY!

Członkowie Koła Młodych Naukowców przedstawili zebranym gościom, rodzicom oraz całej społeczności szkolnej efekty swojej pracy.

Spotkanie miało oprawę prawdziwej konferencji, była część wykładowa i część posterowa, a w przerwach między przedstawianymi wynikami nie zabrakło dodatkowych atrakcji, którymi były doświadczenia. Zaproponowane doświadczenia były ściśle związane z  tematyką konferencji. Prezentowane eksperymenty dotyczyły obecności tlenków siarki w atmosferze i ich wpływu na powstawanie kwaśnych deszczy oraz oceny równowagi kwasowo- zasadowej w różnych cieczach. Pan Artur Markowski zaprezentował gatunki porostów obecne  naszych rejonach.

Wystąpienia uczniów spotkały się z dużym  zainteresowaniem, a przedstawione doświadczenia uczestnikom konferencji pozwoliły na lepsze zrozumienie przyczyn i skutków zanieczyszczenia powietrza.

Dziękujemy za obecność i uczestnictwo w naszej konferencji wszystkim przybyłym gościom.

Jako organizatorzy konferencji dziękujemy również za pomoc i wsparcie paniom Anecie Krasowskiej i Grażynie Markowskiej. A uczniom gratulujemy bardzo dobrych wystąpień!

 

Roksana Kaczmarek – Cichosz
Artur Markowski