Zakończenie roku szkolnego 2019/2020

Ten rok szkolny zakończyliśmy w nietypowy sposób ze względu na konieczność zachowania dystansu społecznego i zasad higieny spowodowanych epidemią koronawirusa. Udało nam się jednak przeprowadzić wręczenie świadectw, nagród i podziękowań dla rodziców w poszczególnych salach w wyznaczonych godzinach dla każdej z klas I-VII. Klasa III miała uroczyste pożegnanie z wychowawczynią Panią Grażyną Markowską  na zakończenie I etapu edukacyjnego.   O godz. 12.00 w sali gimnastycznej zebrali się nasi ósmoklasiści, reprezentacja ich rodziców, grono pedagogiczne, w tym wychowawczyni Pani Agata Antoniewska , pracownicy szkoły , Pani Dyrektor Renata Mankiewicz  oraz ksiądz proboszcz Grzegorz Jagodziński, aby choć w taki sposób uświetnić  pożegnanie ze szkołą podstawową. Uroczystość była ograniczona do minimum, czyli : odśpiewanie hymnu państwowego, przemówienie Pani Dyrektor , wręczenie świadectw, nagród, statuetek, podziękowań dla rodziców – a wszystko to zachowaniem zasad bezpieczeństwa epidemicznego. Sporą niespodzianką okazało się przemówienie absolwentki Iwony Procio oraz prezentacja przygotowana przez ósmoklasistów, którzy chcieli się pożegnać z nami  i ze sobą nawzajem. Po uroczystości wszyscy stanęli do pamiątkowego zdjęcia na zewnątrz szkoły. Mamy nadzieję, iż absolwenci zachowają same miłe wspomnienia związane ze Szkołą Podstawową im. K. Makuszyńskiego w Świeminie.