Informacja dot. wyników egzaminu ósmoklasistów

DNIA 31 LIPCA 2020r OD GODZINY 10.00 BĘDĄ WYDAWANE W SEKRETARIACIE SZKOŁY ZAŚWIADCZENIA O SZCZEGÓLOWYCHWYNIKACH EGZAMINU ÓSMOKLASISTY.

 Na wniosek rodzica dyrektor szkoły  może  skan zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty  przesłać za pomocą środków komunikacji  elektronicznej np. poczty e-mail.

Absolwenci będą mogli także 31 lipca od godziny 10.00 sprawdzić wyniki egzaminu w ogólnopolskim systemie informatycznym ZIU (https://wyniki.edu.pl).Logowanie do systemu odbywa się za pomocą loginu i hasła, które uczniowie klasy ósmej otrzymali ze szkoły.

Jednocześnie przypominam, że do dnia 4 sierpnia do godziny 15.00 każdy absolwent musi uzupełnić wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej  właśnie o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty w sposób określony przez szkołę, do której absolwent kandyduje.

                                                                                                       Dyrektor szkoły
Renata Mankiewicz