Zaproszenie do akcji charytatywnej

Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby do zaangażowania się w lokalną akcję charytatywną. Inicjatywa ma za zadanie wspomóc osoby starsze i samotne zamieszkujące na terenie parafii p.w. Świętej Trójcy w Mierzynie.

Aby wziąć udział w akcji należy trwałą żywność, słodycze, artykuły higieniczne bądź środki czystości przynieść do Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Świeminie do 17 grudnia 2021 roku.

Wypełnione torby będą przekazane osobom w trudnej sytuacji materialnej. 

Zachęcamy, by nasza akcja stała się inspiracją do całorocznej troski o ubogich.

 

Opiekun Szkolnego Koła Caritas
Marzena Smolińska